സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകള്‍ക്കായി മോക്ക് പാര്‍ലമെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു

mock

സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകള്‍ക്ക് സമ്മര്‍ ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ചു സംഘടിപ്പിച്ച മോക്ക് പാര്‍ലമെന്റ് ഡെപ്യുട്ടി സ്പീക്കര്‍ വി.ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണ് ഇന്ത്യയിലേതെന്നും സംവാദങ്ങളില്‍ കൂടിയും ചര്‍ച്ചക്കളിലൂടെയുമാണ് അവ മാറ്റങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സ്വഭാവരൂപീകരണത്തിനും സ്‌കൂളില്‍ മെച്ചപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് പദ്ധതി കേഡറ്റ് സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡെപ്യുട്ടി സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞു. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പഴയ നിയമസഭ ഹാളില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ നിയമസഭാ സെക്രട്ടറി വി.കെ. ബാബു പ്രകാശ്, മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനായ ജേക്കബ് ജോര്‍ജ് തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s