ലെക്​സസ്​ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

1

ന്യൂഡൽഹി: ടോയൊട്ടയുടെ ലക്ഷ്വറി കാർ ബ്രാൻഡ് ലക്സസ് അവരുടെ മൂന്ന് മോഡലുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഇ.എസ് 300 എച്ച്, ആർ.എക്സ് 450 എച്ച്, എൽ.എക്സ് 450 ഡി എന്നി മോഡലുകളാണ് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ടോയൊട്ടയുടെ കാംറിയുമായി സാമ്യമുള്ള മോഡലാണ് ഇ.എസ് 300 എച്ച്. 2.5 ലിറ്റർ വി.വി.ടി പെട്രോൾ എൻജിനും ഹൈബ്രിഡ് മോേട്ടാറുമാണ് ഇൗ കരുത്തനെ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. 154 ബി.എച്ച്.പിയാണ് പവർ. 212 എൻ.എമ്മാണ് ടോർക്ക്. സി.വി.ടി ഗിയർ ബോക്സാണ് കാറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 55.27 ലക്ഷമാണ് കാറിെൻറ ഡൽഹി ഷോറും വില.

2

രണ്ടാമതായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് ആർ.എക്സ് എസ്.യുവിയാണ്. 3.5 ലിറ്റർ വി.എക്സ് പെട്രോൾ എൻജിനും ഹൈബ്രിഡ് മോേട്ടാറുമാണ് ആർ.എക്സിെൻറ ഹൃദയം. 308 ബി.എച്ച്.പിയാണ് കൂടിയ കരുത്ത്. ആർ.എക്സിെൻറ ഡൽഹി ഷോറും വില 1.07 കോടിയാണ്. കാറിെൻറ സ്പോർട്ട് വകഭേദത്തിന് 1.09 കോടി രുപയാണ് വില.

3

എൽ.എക്സ് 450 ഡി ലക്സസിെൻറ മറ്റൊരു എസ്.യു.വിയാണ്. രണ്ട് എൻജിൻ വകഭേദങ്ങളിൽ കമ്പനി  കാറിനെ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 5.7 ലിറ്റർ വി.8 പെട്രോൾ എൻജിനും 4.5 ലിറ്റർ വി.8 ഡീസൽ എൻജിനുമാണ് രണ്ട് എൻജിൻ വകദേദങ്ങൾ. പെട്രോൾ എൻജിൻ 383 ബി.എച്ച്.പി പവറും 583 എൻ.എം ടോർക്കും നൽകും. 269 ബി.എച്ച്.പി പവറും 650 എൻ.എം ടോർക്കുമാണ് ഡീസൽ എൻജിനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുക. എകദേശം 2 കോടി രൂപയാണ് പുതിയ കാറിെൻറ ഡൽഹി ഷോറും വില.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s